Gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp

 

Nhiều năm qua, các chương trình hợp tác của nhà trường với các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ thông qua nhiều hình thức. Hoạt động kết nối hợp tác liên quan đến tuyển dụng; đăng ký thông tin về tuyển dụng và liên quan đến tổ chức các hội thảo về việc làm. Hình thức tham quan, thực tập sinh viên; các chương trình liên kết liên quan đến trao học bổng và các hình thức kết nối khác vẫn còn khiêm tốn.

Gần đây, phong trào liên kết và hợp tác doanh nghiệp đã bắt đầu trở lên chặt chẽ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực cho các công ty, đồng thời thông qua các chương trình hợp tác để nhà trường xây dựng được chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, đáp ứng chuẩn đầu ra việc làm cho sinh viên.

Qua một quá trình khảo sát của nhà trường về kiến thức - kĩ năng, cho thấy về cơ bản, sinh viên có kĩ năng, kiến thức, khả năng ngoại ngữ, tin học… cơ bản đáp ứng yêu cầu, dù tỷ lệ khá, giỏi… khác nhau. “Việc khảo sát không chỉ phục vụ công tác đào tạo của nhà trường, công khai thông tin đến người học mà còn nhằm suy ngẫm trong vấn đề hợp tác với doanh nghiệp, để làm sao sinh viên ra trường có cơ hội việc làm tốt hơn, mức thu nhập cao hơn”


Hình ảnh sinh viên thực tập hưởng lương tại công ty Chính Đại

 Thông qua hoạt động hợp tác doanh nghiệp để nhận thấy trách nhiệm của doanh nghiệp góp sức cùng nhà trường trong công tác đào tạo là mấu chốt đảm bảo chất lượng sản phẩm Giáo dục với Xã hội. Sự hỗ trợ này càng quan trọng trong bối cảnh trường đại học thực hiện cơ chế tự chủ. Đây cũng là trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp cần nhận thấy. Những hỗ trợ này có thể thông qua việc phối hợp xây dựng chương trình đào tạo; tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập; cấp học bổng; tạo điều kiện tuyển dụng sinh viên, học viên nhà trường tốt nghiệp; trở thành giảng viên parttime của nhà trường – nếu có kĩ năng sư phạm tốt - giúp nhà trường trong việc đưa thông tin mới, kiến thức mới về sản xuất kinh doanh vào trong hệ thống chương trình đào tạo…

 \

Hình ảnh hoạt động công ty Bảo sơn làm việc tại nhà trường với mục tiêu xây dựng các chương trình định hướng đầu ra cho sinh viên

Nhận thấy được tầm quan trọng của của Hợp tác Doanh nghiệp, nhà trường xác định quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trong đó cần trang bị thêm các kỹ năng cho sinh viên như: Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm . . .

Mong muốn Doanh nghiệp sẽ chung tay cùng Nhà trường trong quá trình đào tạo: tiếp nhận sinh viên thực tập, tham gia đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, cử chuyên gia đến thỉnh giảng, tham gia các hoạt động truyền cảm hứng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên,  tổ chức Jobfair, tham gia đóng góp xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, cấp học bổng,...

 Đẩy mạnh hoạt động hợp tác R&D giữa doanh nghiệp và Nhà trường, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Dao tao seo