Quyết định mở lớp học Tiếng Nhật hợp tác với Tập đoàn ICOGroup