Thăm và làm việc với Công ty New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)

- Ngày 27/04/2022 đại diện Ban Giám Hiệu, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và các Khoa chuyên môn đã có chuyến công tác tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) về các nội dung hợp tác về nghiên cứu ứng dụng, tuyển dụng nhân sự và các chương trình thực tập....

- Trong cùng ngày, hơn 100 Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tham gia Vòng 2 buổi phỏng vấn tuyển dụng cán bộ nguồn tại công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang).

Tin mới hơn

Tin cũ hơn