Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Chương trình "Ngày hội việc làm và kết nối Doanh nghiệp"

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc thay đổi thời gian tổ chức

Chương trình "Ngày hội việc làm và kết nối Doanh nghiệp"

--------------------------------------------

           Kính gửi: Quý cơ quan, Doanh nghiệp

           Căn cứ vào thư mời tham dự Chương trình " Ngày hội việc làm và kết nối Doanh nghiệp" tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ngày 09/4/2022. Theo đó, nhà trường dự kiến tổ chức sự kiện này vào ngày 07/5/2022, trùng với lễ tốt nghiệp  của gần 600 sinh viên. Tuy nhiên, vì lý do khách quan Lễ tốt nghiệp không thể tổ chức được vào ngày 07/5/2022.

           Nhằm tạo điều kiện cho đông đảo sinh viên mới tốt nghiệp vửa có thể tham dự Lễ tốt nghiệp, vừa có thể tham gia phỏng vấn ứng tuyển vào các công ty, doanh nghiệp trong chương trình Ngày hội việc làm và kết nối Doanh nghiệp lần này, Nhà trường kính thông báo đến quý Cơ quan, Doanh nghiệp nội dung thay đổi thời tian diễn ra chương trình cụ thể như sau (theo thông báo đính kèm dưới đây).

    

    Chương trình dự kiến:

--------------------------------------------

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Website: http://htdn.tnut.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/207543834590407
Fanpage: https://www.facebook.com/hoptacdoanhnghiepTNUT

Tin mới hơn

Tin cũ hơn