Hội thảo Giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao cho Sinh viên TNUT sau tốt nghiệp

 

THÔNG BÁO HỘI THẢO
GIẢI PHÁP NGHỀ NGHIỆP THU NHẬP CAO CHO SINH VIÊN TNUT SAU TỐT NGHIỆP
Nội dung: Giới thiệu Chương trình Kỹ sư làm viện tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia
Thời gian: 9:00-11;00 ngày 05/07/2022.
Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Hotline: 𝟎𝟖𝟑𝟓 𝟓𝟖𝟖 𝟐𝟖𝟖 (Ms Hương)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn