Thông báo thực tập tốt nghiệp và thực tập trải nghiệm có hưởng lương tại các doanh nghiệp - Học kỳ I năm học 2022-2023 (Tháng 9 năm 2022)

THÔNG BÁO

V/v thực tập tốt nghiệp có hưởng lương cho sinh viên tại doanh nghiệp

học kỳ I năm học 2022 - 2023


 

          Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;

          Căn cứ nhu cầu thực tập của sinh viên, Nhà trường thông báo tới các Khoa chuyên môn, bộ môn trực thuộc (gọi chung là Khoa), chủ nhiệm lớp – cố vấn học tập và toàn thể sinh viên các nội dung về chương trình thực tập tốt nghiệp có hưởng lương trong học kỳ I năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch tiếp nhận và thời gian thực tập dự kiến

            - Thời gian đăng ký dự kiến: từ 3/9/2022 đến 8/9/2022

            - Thời gian bắt đầu thực tập dự kiến: Từ 10/9/2022 đến 15/9/2022

            - Thời gian thực tập: 12 tuần

II. Đối tượng

            Sinh viên có đủ điều kiện và có nhu cầu thực tập tốt nghiệp có hưởng lương phù hợp với các chuyên ngành tuyển dụng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

III. Quy trình đăng ký – thực hiện:

-         Sinh viên đăng ký theo link: https://bit.ly/thuctap_T9_2022

-         Làm đơn đăng ký thực tập nộp cho Khoa chuyên môn và TT HTDN (mẫu đính kèm)

-         Đối chiếu danh sách và kiểm tra thông tin sinh viên

-         Gặp mặt đoàn Thực tập sinh trước ngày đi thực tập.

III. Danh sách doanh nghiệp, nhu cầu tiếp nhận và quyền lợi của sinh viên

            Danh sách các doanh nghiệp, nhu cầu tiếp nhận, yêu cầu và quyền lợi của sinh viên thực tập cụ thể theo danh sách trong tệp đính kèm

Trân trọng cảm ơn./.

 

*****LƯU Ý: Riêng công ty HONDA phải qua phỏng vấn, khám sức khỏe (có thể bị loại nếu không đạt yêu cầu)


 

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

    - Văn phòng Đào tạo và Tuyển dụng, Tầng 1 nhà T1 (Thư viện) , Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp   

    - Website: http://htdn.tnut.edu.vn;   Fanpage: https://www.facebook.com/hoptacdoanhnghiepTNUT; Email: office_htdn@tnut.edu.vn

    - Điện thoại: 0915.434.266 (Cô Tâm); 0912.901.524 (Thầy Hưng)


 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn