Danh sách ứng viên trúng tuyển Cán bộ nguồn tập đoàn FOXCONN năm 2022 (phỏng vấn tại trường ĐHKTCN ngày 21/5/2022)

TẬP ĐOÀN KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG HẢI (FOXCONN)

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN CÁN BỘ NGUỒN NĂM 2022

(Phỏng vấn ngày 21/5/2022 tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp)

 


TT
序號
HỌ TÊN TIẾNG VIỆT
越文姓名
GIỚI TÍNH
性別
DÂN TỘC
民族
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC BẢN THÂN
聯絡電話
NGÀY SINH
出生日期
SỐ CMTND
身份證號
1 Lương Thị Tài  Linh  Nữ Kinh  0967291775 1999/05/08 001199016866
2 Dương Văn Quyền Nam Kinh  0342876121 1999/10/02 024099009407
3 Trần Đức Quyết  Nam Kinh  0986778960 1998/03/21 122297238
4 Nguyễn Công Hiếu  Nam Kinh  03558316254 1999/08/02 024099009271
5 Lại Hợp Khôi Nam Kinh  0965220506 1999/02/05 091955640
6 Phạm Văn Tú  Nam Kinh  0329228229 1997/01/08 005589019097
7 Đỗ Văn Long  Nam Kinh  0392364032 1999/01/06 024099012192
8 Ngô Văn Tuấn Nam Kinh  0362970495 1999/12/24 024099006740
9 Nguyễn Văn Khải Nam Kinh  0961097851 1999/09/14 024099000256
10 Trương Thắng Lợi  Nam Kinh  0974605015 2000/06/22 019200006994
11 Đoàn Mạnh  Hưng  Nam Kinh  0386406957 2000/06/28 không ghi
12 Trần Ánh Dương  Nam Kinh  0822193211 2000/07/22 0242000004394
13 Quách Minh Khoa Nam Kinh  0975223518 1998/11/02 152218589
14 Ngô Quang Đại  Nam Kinh  0965419167 1999/06/12 024099001922
15 Trần Văn Lịch  Nam Kinh  0961893631 1999/02/11 02409006525
16 Nguyễn Bá Lộc  Nam Kinh  0375008246 1999/08/04 019099008844
17 Đoàn Cảnh Cường Nam Kinh  0367376283 1999/03/21 024099006588
18 Dương Thị Lý Nữ Kinh  0972145796 2000/09/19 019300003153
19 Đinh Thị Quỳnh  Nữ Kinh  0393947111 1998/06/29 019198004264
20 Đào Ngọc Phi  Nam Kinh  0336573778 1994/05/08 091835229
21 Lê Quang Đạt  Nam Kinh  0378157733 1998/01/14 019098008539
22 Nguyễn Tùng Thái  Nam Kinh  0869201806 1999/06/18 019099008649
23 Nông Long Phúc Nam Nùng 0379275854 1999/10/27 095261708
24 Nguyễn Phi Hùng Nam Kinh  0343265399 1999/07/27 001099011346
25 Dương Thị Hằng Nữ Kinh  0366441691 2000/02/12 122268938
26 Trần Văn Nam  Nam Kinh  0356019898 1998/06/06 027098006210
27 Dương Đình Kiên  Nam  Kinh  0397798335 2000/11/14 091934905
28 Nhâm Thị Phương Trà Nữ Kinh  0983802058 2000/09/10 0919148/06
29 Nguyễn Thị Huệ  Nữ Kinh 0367642036 1999/09/17 091935052
30 Trần Việt Đức Nam  Cao Lan  0386384016 1999/08/26 091875919
31 Đào Đức Hải  Nam Kinh  0964078960 1999/01/08 027099006167
32 Ngô Văn Quân  Nam  Kinh  0927367782 2000/01/27 091938771
33 Nguyễn Thế Thìn Nam Kinh  0868261225 1999/12/06 027099008115
34 Nguyễn Văn Tuyến  Nam  Kinh  0356818725 2000/04/22 091930500
35 Giáp Hồng Thái  Nam  Kinh  0978076952 2000/02/20 122345737
36 Dương Quang Dũng  Nam  Kinh  0333805321 1999/08/29 024099008963
37 Trâu Duy Nhất Nam  Kinh  0965088132 2000/05/12 091915252
38 Nguyễn Thị Hoa Nữ Kinh  0963215344 1998/01/20 091913591
39 Nguyễn Đức Lâm  Nam  Kinh  0384852657 1999/04/07 122615267
40 Nguyễn Quang Trình Nam  Kinh  0398053527 1999/07/17 019099000524
41 Nguyễn Chí Cương  Nam  Kinh  0366408892 2000/10/04 019200007616
42 Nguyễn Tiến Công  Nam  Kinh  0389082820 1999/03/19 019099008339
43 Hà Công Hoàng Nam  Mường  0374402743 1999/10/02 038099010137
44 Dương Quang Thành  Nam  Kinh  0389718017 1998/04/25 024098008446
45 Nguyễn Thị Hồng Nữ Kinh  0395372647 1999/09/08 122311323
46 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo  Nữ Kinh  0332461012 1999/12/15 091917339
47 Phùng Thế Đức  Nam  Kinh  0971082936 1999/10/01 091930999
48 Nguyễn Thị Hương  Nữ Kinh  0342676353 1999/03/27 019199003865
49 Hoàng Anh Tuấn  Nam  Tày  0339190157 1998/02/03 019098008243
50 Nguyễn Thị Hà  Nữ Kinh  0868308546 1999/07/30 175575247
51 Nguyễn Thành Nam  Nam  Kinh  0766459050 2000/11/17 022200005630
52 Dương Thanh Tú  Nam  Tày 0789374582 1999/10/08 091959042
53 Hà Thị Nhung  Nữ Kinh  0389625859 1998/01/18 019198000529
54 Nguyễn Khắc Hiếu  Nam  Kinh  0968587385 2000/07/29 027200009329
55 Mai Thế Kỷ Nam  Kinh  0353937811 1999/10/15 091943146
56 Dương Minh Quang  Nam  Kinh  0868274808 1999/06/10 019099008898
57 Ngô Xuân Hưng Nam  Kinh  0869099744 1999/06/24 019099005728
58 Lý Thị Thương  Nữ Tày  0375865900 2000/01/22 019300008925
59 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  Nữ Tày  0967135466 1999/11/18 091919364
60 Phạm Đình Bắc  Nam  Kinh  0782272871 1997/10/07 027097000609
61 Tô Thanh Hùng Nam  Kinh  0962675951 1998/01/08 019098004624
62 Hoàng Thị Kim  Nữ Kinh  0832844277 2000/06/24 091937971
63 Trần Văn Cháng  Nam  Kinh  0829363250 1997/12/30 135920342
64 Dương Văn Đức Nam  Kinh  0971407402 1998/11/08 091935795
65 Hoàng Thị Hường Nữ Nùng 0327553417 1999/11/06  
66 Dương Văn Cường Nam  Tày 0964470422 1999/01/16 019099007171
67 Nguyễn Ngọc Lâm  Nam  Kinh  0388914009 1999/07/13 122269146
68 Vũ Đức Lợi  Nam  Kinh  0836926318 1999/01/21 024099007468
69 Lưu Văn Hoàng Nam  Kinh  0766320746 1999/11/27 091942468
70 Ôn Văn Sơn  Nam Sán Dìu  0961605551 1999/08/20 019099002358
71 Nguyễn Văn Thuyên  Nam Kinh  0964493831 1998/10/25 125776877
72 Hà Văn Hào Nam Kinh  0345977778 1998/06/01 019098008047
73 Hoàng Văn Hậu  Nam Nùng 0366528359 1996/06/15 020096007369
74 Dương Văn Thảo  Nam  Kinh  0934308646 1999/02/03 019099008120
75 Dương Danh Toàn  Nam  Kinh  0974920262 1999/05/06 024099011381
76 Vũ Mạnh Thìn Nam  Kinh  0383615828 2000/10/13 122311455
77 Đặng Đức Bảo  Nam Kinh  0384447215 2000/08/05 122361287
78 Bằng Việt Hào Nam  Sán Dìu  09694611653 1997/03/28 019097010419
79 Đỗ Trọng Tấn  Nam Kinh  0969846563 03/11 091916967
80 Vi Tuấn Anh  Nam Tày 0852072574 2000/07/10 184328489
81 Dương Văn Huân  Nam  Kinh  0337674951 2000/05/25 091919575
82 Dương Minh Chiến  Nam  Kinh  0366556964 2000/01/14 091923580
83 Nguyễn Công Cầu Nam Kinh  0337595406 2000/10/09 122369224
84 Đặng Văn Quân  Nam Kinh  0328768484 1998/07/16 091917059
85 Chu Tuấn Thiên  Nam  Nùng 0395194880 1999/07/08 082325707
86 Dương Minh Tín Nam  Kinh  0343334879 1999/02/11 12265643
87 Nguyễn Tiến Sỹ Nam  Kinh  0705592394 2000/10/24 024200000849
88 Trần Đức Thịnh  Nam Sán Chí 0853940915 1999/08/03 019099008771
89 Ngô Văn Tiến Đạt  Nam Kinh  0796476081 2000/09/05 122311499
90 Ngô Thị Yến Linh  Nữ Kinh  0374950194 1999/12/04 024199005319
91 Nguyễn Văn Tuyến  Nam  Kinh  0369095282 1999/11/09 024099003328
92 Đặng Văn Thắng Nam  Sán Dìu  0988772235 1998/08/06 019098009449
93 Đào Đức Anh  Nam  Kinh  0988273713 1999/12/04 122338033
94 Lại Văn Khải Nam Kinh  0976591390 2000/03/01 024200001581
95 Nguyễn Ngọc Hưng  Nam  Kinh  0966054878 2000/05/07 024200012909
96 Ngô Minh Huy  Nam  Kinh  0941829383 1999/09/02 024099011452
97 Phạm Văn Tuấn  Nam  Tày 0918436112 1999/10/07 122302219
98 Đào Sỹ Nguyên  Nam  Kinh  0795203804 1999/08/27 125887035
99 Nguyễn Tiến Sơn  Nam  Kinh  0369369217 1999/04/19 019099002900
100 Phạm Xuân Trường  Nam  Kinh  0345549155 1999/10/29 001099018054
101 Phùng Thị Nhân Sâm  Nữ Kinh  0968968806 1999/06/03 024199003055
102 Nguyễn Văn Minh  Nam  Kinh  0965638924 1999/10/31 091921145
103 Nguyễn Văn Hiếu  Nam  Kinh  0971274743 1999/08/22 125824060
104 Lê Thị Thu Hiền  Nữ Kinh  0835313007 1997/10/29 019197007064
105 Dương Văn Tú  Nam  Kinh  0375836106 1999/06/10 019099005896
106 Nguyễn Thùy Dương  Nữ Kinh  0969820758 1999/03/07 225923364
107 Tạ Văn Huy  Nam  Kinh  0374488519 1999/01/16 122285357
108 Đỗ Tân Phương Nữ Kinh  0346792344 1999/09/19 024099013299

 

CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO DANH SÁCH VUI LÒNG QUÉT MÃ QR ĐỂ VÀO NHÓM ZALO

 

 


 

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Văn phòng Đào tạo và Tuyển dụng, Tầng 1 nhà T1 (Thư viện) , Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Điện thoai: 0912 901 524 (Thầy Hưng); 0915 434 266 (Cô Tâm).

Websitehttp://htdn.tnut.edu.vn;   Fanpage: https://www.facebook.com/hoptacdoanhnghiepTNUTEmail: office_htdn@tnut.edu.vn;


Tin mới hơn

Tin cũ hơn