Chức năng, nhiệm vụ

Website: http://htdn.tnut.edu.vn/ 

Facebook https://www.facebook.com/hoptacdoanhnghiepTNUT

Email: office_htdn@tnut.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà thư viện T1, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, số 666, đường 3/2. Phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ:

     - 0912 262771 – PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân, Giám đốc Trung tâm, Quản lý chung

     - 0915 434 266 – CN. Nguyễn Thị Minh Tâm, phụ trách Tuyển dụng và thực tập

     - 0912901 524 – TS. Mạc Duy Hưng, phụ trách Đào tạo và Truyền thông

     - 0982 939 363 – Ths. Ngô Minh Đức, phụ trách tuyển dụng kỹ sư thị trường Nhật Bản

Cộng tác viên:

     - 0979 319 204 - Ths. Nguyễn Nam Hưng 


 

1.  Chức năng

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp là đại diện của Trường thiết lập các mối quan hệ, chương trình hợp tác với doanh nghiệp trong các hoạt động: thăm quan, thực tập trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp có hưởng lương, các chương trình hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức đào tạo một số chương trình ngôn ngữ và văn hóa tại các thị trường lao động quốc tế cho sinh viên trong toàn Trường, đồng thời là đơn vị đầu mối  quản lý các chương trình quảng bá của doanh nghiệp và kết nối các đối tác đầu tư tiềm năng vào các hoạt động đào tạo, KHCN của Trường.

2. Nhiệm vụ

a) Thiết lập các mối quan hệ, chương trình hợp tác với doanh nghiệp

- Tìm kiếm, phát triển đối tác doanh nghiệp. Thiết lập mạng lưới các cơ sở thăm quan, thực tập trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp có hưởng lương cho sinh viên toàn trường;

- Xây dựng hệ thống thông tin về việc làm, mạng lưới các nhà tuyển dụng thường xuyên để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng của đối tác doanh nghiệp;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, ngôn ngữ, văn hóa… cần thiết cho sinh viên chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên như: ngày hội việc làm, hoạt động hướng nghiệp, các hoạt động giao lưu với đơn vị tuyển dụng;

- Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng các công việc chính thức;

- Làm đầu mối tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng công việc của sinh viên sau khi ra Trường;

- Quản lý các chương trình quảng bá của doanh nghiệp tại Trường.

b) Kết nối các đối tác đầu tư tiềm năng vào các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của Trường

- Vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, quỹ tài chính, vật phẩm đóng góp từ các doanh nghiệp và tổ chức nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chung của Trường;

- Kết nối, huy động các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, công nghệ mới nhằm phục vụ cho hoạt động đào tạo và KHCN của Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng;

- Giới thiệu các chuyên gia tại các doanh nghiệp, công ty tham gia giảng dạy tại Trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường cùng hợp tác với các doanh nghiệp triển khai thực hiện, phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo đặt hàng của doanh nghiệp;

- Phát triển các đối tác xây dựng các dự án, chương trình đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ tiện ích phục vụ đào tạo và sinh hoạt cho sinh viên trên cơ cở hợp tác đào tạo nguồn lực chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động quốc tế.

c) Nhiệm vụ khác

- Quản lý và truyền tải thông tin về các hoạt động liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ lên website, fanpage của Trung tâm;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do Trường phân công;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Trường.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn