Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm HTDN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Trong những năm gần đây, với xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của nhà trường cũng như góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

            Hoạt động đào tạo của các trường đại học luôn hướng tới nhu cầu xã hội, nhu cầu phải được gắn kết với doanh nghiệp. Việc hợp tác tốt giữa Nhà trường và các doanh nghiệp sẽ tạo cơ hội cho sinh viên được tham quan thực tập tại doanh nghiệp, được tiếp xúc, làm quen với môi trường thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, giúp cho Nhà trường cải tiến chương trình đào tạo và giúp cho sinh viên trang bị cho mình những kỹ năng doanh nghiệp cần. Mặt khác, giúp cho các doanh nghiệp có thể tuyển dụng ngay được những sinh viên sau khi tốt nghiệp mà không phải đào tạo lại.

            Trung tâm là đơn vị đầu mối duy nhất của Nhà trường trong việc tiếp nhận, triển khai các hoạt động phát triển hợp tác với doanh nghiệp, hỗ trợ thực tập trải  nghiệm – cơ sở và thực tập tốt nghiệp, định hướng; tư vấn việc làm cho HSSV, đào tạo ngôn ngữ - kỹ năng nghề để đáp ứng chuẩn đầu ra của nhà trường và nhu cầu doanh nghiệp.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp có chức năng:

- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong các hoạt động hướng nghiệp; giới thiệu việc làm, thực tập và bổ sung kiến thức, kỹ năng, ngôn ngữ cho sinh viên chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước; 
- Tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng và quản lý các chương trình quảng bá của doanh nghiệp tại trường. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Hợp tác doanh nghiệp

Mở rộng hoạt động hợp tác nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ  hợp tác giữa Trường với các doanh nghiệp; 
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng;
Làm đấu mối tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng công việc của sinh viên sau khi ra Trường;
- Giới thiệu các chuyên gia tại các doanh nghiệp, công ty tham gia giảng dạy tại Trường;
- Vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, quỹ tài chính, vật phẩm đóng góp từ các doanh nghiệp và tổ chức nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chung của Trường;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng cùng hợp tác với các doanh nghiệp triển khai thực hiện, phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo đặt hàng của doanh nghiệp;
- Quản lý các chương trình quảng bá của doanh nghiệp tại Trường.

2.2. Phát triển nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ kỹ năng và  phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.
- Phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động, giúp bổ sung kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ cần thiết phù hợp với công việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về việc làm, chỗ thực tập; tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên như ngày hội việc làm, kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, các vị trí thực tập cho sinh viên; cung ứng nhân sự cho các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng các công việc chính thức.

3 . Mục tiêu:

- Chú trọng đầu tư và phát triển hoạt động quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Khẳng định hợp tác doanh nghiệp là nhân tố tích cực nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp theo chiều sâu, hiệu quả, bền vững theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

4. Liên hệ

Văn phòng Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp – Tầng 1, tòa nhà Thư viện - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Website: htdn.tnut.edu.vn;  email: office_htdn@tnut.edu.vn

Điện thoại liên hệ: 0915.434.266 ( Mrs Tâm)

 5. Thời gian làm việc:

Giờ hành chính các ngày làm việc.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn