Thông tin thực tập có hưởng lương tại các công ty

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CÓ HƯỞNG LƯƠNG TẠI CÁC CÔNG TY

Chương trình thực tập Trải nghiệm và thực tập Tốt nghiệp có hưởng lương tại các Công ty giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm trong các môi trường chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp công nghiệp lớn tại Việt Nam. 

Sinh viên đảm bảo yêu cầu sẽ được thực tập được hưởng lương theo các quy định của luật Lao động và quy định của Công ty trong thời gian từ 8 đến 12 tuần. Sinh viên được tiếp xúc, làm việc trực tiếp trong các môi trường thực tế sản xuất chuyên nghiệp tại các nhà máy/công ty lớn đa quốc gia đặt tại Việt Nam.

Mức thu nhập của sinh viên khi đi thực tập tại các Công ty giao động từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng. Được hưởng các quyền lợi như một người lao động cơ hữu tại Công ty.

Sau kỳ tốt nghiệp, sinh viên sẽ có giấy xác nhận đã hoàn thành thực tập của Công ty  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. KHẢO SÁT NHU CẦU THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

    1. Khảo sát nhu cầu thực tập có hưởng lương tại công ty LG Display Việt Nam Đợt tháng 02/2022

    2. Khảo sát nhu cầu thực tập có hưởng lương tại công ty Brother Việt Nam Đợt tháng 02-03/2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 

    1. Đăng ký đi thực tập có hưởng lương tại Công ty HONDA Việt Nam - Đợt tháng 02/2022 (23/02/2022)

    2. Đăng ký đi thực tập có hưởng lương tại Công ty LG Display Việt Nam - Đợt tháng 02/2022 

    3. Đăng ký đi thực tập có hưởng lương tại Công ty Yazaki Hải Phòng - Đợt tháng 02/2022

    4. Đăng ký đi thực tập có hưởng lương tại Công ty Công nghiệp Brother - Đợt tháng 02-03/2022

 


Tin mới hơn

Tin cũ hơn