Tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Cty CP Dịch vụ sửa chữa điện miền Bắc năm 2021