Tuyển kỹ sư làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na - Nghệ An