NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP TNUT NĂM 2022

>>>>>>>>>> ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN <<<<<<<<<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Website: http://htdn.tnut.edu.vn/
Email: office_htdn@tnut.edu.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/207543834590407
Fanpage: https://www.facebook.com/hoptacdoanhnghiepTNUT

Tin mới hơn

Tin cũ hơn